Blogi

Vuoden 2023 ufojenpaljastuslaki

22.11.2023

Tunnistamattomien epätavallisien ilmiöiden paljastamista koskeva lainmuutos

Yhdysvaltain kongressi päättää mahdollisesti jo vuoden 2023 loppuun mennessä historiallisesti merkittävästä lainmuutosehdotuksesta (Unidentified Anomalous Phenomena Disclosure Act of 2023), jonka avulla pyritään keräämään Yhdysvaltain kansallisarkistoon ja julkaisemaan asiakirjoja, jotka käsittelevät ufoja, ja saamaan perustettavan tarkastustoimikunnan tarkasteltavaksi tuntemattomasta lähteestä peräisin olevaa tekniikkaa ja biologisia todisteita ei-inhimillisistä tietoisista eliöistä.

Luit oikein.

Lainmuutosehdotuksen perusteluiden mukaan uskottavat todisteet ja todistajanlausunnot viittaavat siihen, että ufoja koskevia liittovaltion asiakirjoja ja todisteita on jätetty julkistamatta osittain vuoden 1954 atomienergialain nojalla ja osittain soveltamalla liian laajasti ulkomaista ydinmateriaalia koskevaa salaisuusluokittelua.

Lakimuutoksella pyritään aloittamaan paljastusprosessi, jotta kansalaiset saavat tietää, mitä valtio tietää ufoista ja millainen valtion osallisuus ilmiön suhteen on ollut. Lakeja säätävä kongressi ja niitä toimeen panevat hallitus ja presidentti haluavat saada aiheen valvontaansa. On siis tulkittavissa, että todisteita on salailtu näiltä vallanpitäjiltä. Lisäksi tavoitteena on edistää avointa tieteellistä ja teknologista tutkimusta ja kehitystyötä, jolla vältetään tai hillitään ”teknologisia yllätyksiä” kansallisen turvallisuuden ja yleisen edun nimissä. Tällä viitataan todennäköisesti Venäjän tai Kiinan mahdollisiin läpimurtoihin tuntemattoman alkuperän teknologiassa.

Tavoitteena on, että lähtökohtaisesti kaikki aihetta koskevat asiakirjat paljastetaan välittömästi, mutta yhdeksänhenkinen tarkastustoimikunta arvioi presidentin tukena, onko tiettyjen asiakirjojen julkistamista syytä viivyttää. Tällaiset asiakirjat julkistetaan niin sanotun hallitun paljastuksen suunnitelman mukaisesti. Lisäksi liittovaltiolla on oikeus yleisen edun nimissä pakkolunastaa kaikki tuntematonta alkuperää oleva tekniikka ja ei-inhimillistä tietoista elämänmuotoa koskevat biologiset todisteet, joita yksityisien henkilöiden tai tahojen hallussa voi olla.

Näin tapahtuu siis, jos lakimuutos hyväksytään sellaisenaan.

Lähde: Unidentified Anomalous Phenomena Disclosure Act of 2023.