Tekstinhuolto

”Minkä ylipäänsä voi sanoa, voi sanoa selvästi”

Käännöksenhuolto
Mikään ei nakerra uskottavuuttasi yhtä vikkelästi kuin väärinkirjoitus ja epäselvät ilmaukset. Jos haluat varmistaa käännöksen laadun, lähetä käännös huoltoon. Käännöksenhuollossa tarkistetaan lähtö- ja kohdetekstin merkitysten vastaavuus eli ekvivalenssi sekä kohdetekstin kielioppi ja oikeinkirjoitus. Saat käännöksestä kaksi versiota: toinen on huollettu ja viimeistelty käännös ja toisessa korjaukset ovat vielä merkittyinä.

 

Tekstinhuolto
Kun haluat tekstisi puhuttelevan lukijoitaan selkeästi yleiskielellä, lähetä tekstisi huoltoon. Näin varmistat, että tekstin merkitys välittyy lukijalle tekstilajille sopivalla tavalla, ja vältät kliseet ja kirjoitusvirheet. Tekstinhuollossa tarkistetaan, että teksti noudattaa kielenhuollon suosituksia sekä lause- että muotorakenteeltaan. Saat tekstistä kaksi versiota: toinen on huolletu ja viimeistelty teksti ja toisessa korjaukset ovat vielä merkittyinä.