Språkgranskning

Se till att ditt budskap når ut!

Språkgranskning

Det finns inget snabbare sätt att underminera din trovärdighet än att använda felaktiga översättningar och otydliga uttryck. Om du behöver kontrollera kvaliteten på en översättning så skickar du in den för språkgranskning. Käll- och måltexten jämförs och alla delar av texten kontrolleras: grammatik, stavning samt måltextens stil.

Korrekturläsning

Om du vill att texten ska vara klar och tydlig för läsarna samt grammatiskt korrekt så skickar du in den för korrekturläsning. Om du gör det så försäkrar du dig om att budskapet når fram till läsaren på ett sätt som är lämpligt för texttypen. Du ser också till att undvika clichéer, stavfel och grammatiska felaktigheter. Fel kommer att rättas till och otydliga delar att kommenteras.