Översättning

Öppna nya dörrar med dina texter

Nå ut till din finsktalande målgrupp genom att beställa språktjänster från infödda och erfarna finska översättare.Texttypen, källtextens ämne och textens målgrupp är saker som måste beaktas när man jobbar med en översättning. Samtidigt tar vi alltid hänsyn till kundens krav när vi jobbar med texterna.
Tack vare att vi använder de senaste översättningsverktygen för Computer Assisted Translation (CAT) kan vi se till att texterna levereras i tid och att terminologin används konsekvent.

På Metafora översättningar jobbar vi till exempel med följande texter: broschyrer, webbplatser, doktorsavhandlingar, avtal, CV:n, undertitlar för tv-program, artiklar, nyheter, pressmeddelanden, PowerPoint-presentationer, årsrapporter, bruksanvisningar och förpackningsetiketter, bland många andra.

Översättningstjänster

från engelska till finska
 
från svenska till finska
 
från finska till engelska