Blogi

Nihkeästi kääntyviä sanoja

9.3.2017

”Tässä on kyse eksklusiivisista ja edistyksellisistä offline-sisältökohteista.”

Tietyille englannin kielen sanoille tai ilmauksille juolahtaa suomenkielinen vastine mieleen helpommin kuin toisille. Joidenkin sanojen kanssa puolestaan joutuu painimaan toistuvasti, koska sanakirjan suomennosehdotukset eivät sovi kontekstiin tai kuulostavat aina auttamattoman kankeilta. Jotkin tällaisista sanoista ovat vakiintumassa suorina käännöksinä suomen kieleen, vaikka ne voivat edelleen saada lukijan kurtistamaan kulmiaan. Niiden hyvä puoli on, että ne voivat pakottaa kääntäjää olemaan luovempi ja keskittymään paremmin koko lauseen ja tekstin merkitykseen yksittäiseen sanaan juuttumatta. Tässä tekstissä käyn läpi muutamia esimerkkejä tällaisista vähemmän sulavasti suomentuvista sanoista.

 

Content

Content on jo purkanut laukkunsa, nostanut jalkansa pöydälle ja vaihtanut nimensä sisällöksi. Pelikonsoleilla pelaavat voivat ladata peleihin lisäsisältöä, verkkosivuille pitäisi tuottaa sisältöä ja älypuhelimella toistetaan monenlaista sisältöä. Sisällön ongelma on siinä, että se on varsin sisällötön. Jos suinkin on mahdollista selvittää, mihin content viittaa, kannattaa tarkentaa, mitä oikeastaan tarkoitetaan. Tekstiä? Kuvia? Videoita? Hassuja hattuja virtuaalihahmoille? Joihinkin tilanteisiin käännökseksi sopii perinteinen aineisto.

 

Exclusive

Exclusive tunkee välillä käännöksiin pseudonyymeillä eksklusiivinen tai yksinomainen. Sillä voidaan tarkoittaa esimerkiksi, että jokin tarjous on tarkoitettu vain tietylle joukolle tai jokin ominaisuus on vain tietyssä tuotteessa. Sopimuksessa voidaan puhua yksinomaisesta oikeudesta johonkin. Mikäli mahdollista, kannattaa eksklusiivisuuteen ottaa hieman etäisyyttä ja pohtia, onko yhden sanan vastine kyseisessä kontekstissa tarpeen tai edes mahdollinen ja voisiko merkityksen välittää jotenkin toisin. Toisinaan tarkoitetaan pikemminkin vain, että jokin on hienoa.

 

It is all about

Fraasia it is all about x viljellään välillä kirjoitetussa kielessäkin tiuhaan. Ensimmäisenä saatetaan käännöstä alkaa muotoilla ilmauksella on kyse jostakin. Yleensä lähtötekstissä kuitenkin tarkoitetaan, että fraasia seuraava asia on tärkeä tai keskeinen.

 

Item

Item on kätevä sana englannin kielessä viitattaessa vaikkapa luettelon kohtiin tai oikeastaan mihin tahansa esineeseen tai asiaan. Suomennosta laadittaessa kannattaa tarkistaa, onko viittauksen kohde fyysinen vai abstrakti. Voitaisiinko käyttää sanaa esine? Viitataanko valikon vaihtoehtoihin? Toisinaan aihe tai asia sopii vastineeksi hyvin, jos sillä viitataan esimerkiksi kokouksessa käsiteltäviin asioihin. Asian liiallista käyttöä kannattaa kuitenkin välttää sen epämääräisyyden vuoksi varsinkin, jos on mahdollista käyttää tarkempaa ilmausta.

 

Offline

Muistatko vielä, millaista oli, kun ei oltu yhteydessä internetiin? Ennen vanhaan oltiin offline-tilassa. Suomeksi sanottuna ilman verkkoyhteyttä.

 

Advanced

Kehityksen kärkeä, älyttömän hienoa. Yleensä advanced näkyy suomennoksessa sanan kehittynyt tai edistyksellinen käyttönä. Monesti voi keksiä jonkin toisen ylistävän määritteen. Termille advanced settings toimiva käännös on lisäasetukset.