Blogi

Mitä tapahtui lentäville lautasille?

22.11.2023

Yhdysvaltain kongressin käsittelyssä olevassa tunnistamattomien epätavallisien ilmiöiden paljastamista koskevassa lainmuutoksessa käytetään tajunnan räjäyttäviä termejä. Miten ne määritellään, ja miten ne kääntyisivät suomeksi?

Merkittävin termeistä on ’tunnistamattomat epätavalliset ilmiöt’ (unidentified anomalous phenomena, UAP). Määritelmän mukaan ne ovat esineitä, jotka toimivat tai joiden katsotaan kykenevän toimimaan ulkoavaruudessa, ilmakehässä, merenpinnalla tai merenpinnan alla ja jotka eivät ole tavanomaista alkuperää, koska niillä on toiminnallisia ominaisuuksia ja piirteitä, joiden ei aiemmin ole tiedetty olevan saavutettavissa yleisesti hyväksyttyjen fysiikan periaatteiden perusteella.

Niitä erottaa tunnistetuista ja väliaikaisesti tunnistamattomista esineistä vähintään yksi seuraavista ominaisuuksista: välitön kiihdytys ilman merkkejä inertiasta, hypersooninen nopeus eli yli viisinkertainen äänennopeus ilman merkkejä lämmöstä tai äänivallin rikkomisesta, liikkuminen väliaineesta toiseen (esim. ilmasta avaruuteen tai ilmasta merenpinnan alle), tunnettujen aerodynaamisien periaatteiden vastainen noste (esim. leijuminen paikallaan), usean spektrin tunnisteiden hallinta (vaikea havaittavuus) ja fyysiset tai invasiiviset vaikutukset ilmiökokijoihin ja ympäristöön (esim. säteily).

Lisäksi termi käsittää aikaisemmat termit ’lentävä kiekko’ (flying disc), ’lentävä lautanen’ (flying saucer), ’tunnistamaton ilmailmiö’ (unidentified aerial phenomenon), ’tunnistamaton lentävä esine’ (unidentified flying object, UFO) ja ’tunnistamaton vedenalainen esine’ (unidentified submerged object, USO).

Vaihtamalla ’esineet’ (objects) ’ilmiöihin’ (phenomena) haluttaneen laajentaa lain soveltamisalaa. Vaihtamalla ’tunnistamattomat ilmailmiöt’ (unidentified aerial phenomenon) ’tunnistamattomiin epätavallisiin ilmiöihin’ (unidentified anomalous phenomena) haluttaneen välttää rajoittamasta termin käyttöalaa väliaineen perusteella.

Todettakoon, että ’ufo’ on vakiintunut suomen kieleen, ja sillä pärjää monessa kontekstissa pitkälle. Lyhenne ’UAP’ on ajantasainen ja jos se kirjoitetaan tekstissä auki ensimmäisen maininnan yhteydessä, sitä voi käyttää ongelmitta. Sen heikkoutena pitkän ajan kuluessa lienee kuitenkin ufoon verrattuna, että se istuu kehnosti sanana luettavaksi lyhenteeksi ja on helpompi lukea kirjain kerrallaan. ’Alus’ on kätevä termi vedessä, ilmassa ja avaruudessa kulkevista kulkuneuvoista viestittäessä.

Lähde: Unidentified Anomalous Phenomena Disclosure Act of 2023.