Käännökset

Avaa tekstillesi uusia ovia

Kielen rajallisesta ja jatkuvasti muuttuvasta sanavarastosta voidaan luoda ääretön määrä ainutlaatuisia lauseita ja merkityksiä. Jotta teksti voidaan kääntää, kääntäjän on ymmärrettävä sen tarkoitukset ja merkitykset.

Kääntämisessä yhdistyvät kulttuurien ja kielten ilmaisutapojen vertaileminen, mitä erilaisempiin aiheisiin tutustuminen ja kriittisyys omia tietoja ja lähtötekstiä kohtaan. Kääntäminen on käsityötä, jossa raaka-aineina ovat merkitykset ja pyrkimykset ja valmistettava esine on uusille lukijoille kirjoitettu teksti. Halvalla ja nopeasti laadittu käännös aiheuttaa väärinkäsityksiä ja niiden korjaamisesta johtuvia kustannuksia. Asiantunteva ja huoliteltu käännös sen sijaan lisää vaikutusmahdollisuuksiasi ja takaa kansainvälisen viestintäsi onnistumisen.

Käännöspalvelu Metafora kääntää erilaisia asiatekstejä. Niihin kuuluvat muun muassa tutkimusten tiivistelmät, sopimukset, ansioluettelot, verkkosivut, esitteet, PowerPoint-esitykset, kirjeet, artikkelit, uutiset, tiedotteet, vuosikertomukset, tuoteselosteet ja käyttöohjeet.

Tarjolla ovat seuraavat käännössuunnat

englanti–suomi

ruotsi–suomi

suomi–englanti

Käännös ja tekstinhuolto

Lähtötekstin huoltaminen ennen kääntämistä kannattaa. Lähtötekstin oikeinkirjoitus, kielioppi ja tyyliseikat huolletaan kuntoon, minkä ansiosta teksti toimii paremmin omillaan. Myös käännöksestä tulee parempi, kun lähtötekstin ongelmat on ratkaistu.

Kohdetekstin huoltaminen kannattaa niin ikään, sillä kaksi lingvistiä huomaa tekstistä aina enemmän parannettavaa kuin yksi. Erityisen tärkeää kohdetekstin huoltaminen on, jos kääntäjä on kääntänyt tekstin äidinkielestään vieraaseen kieleen. Usein näin on käännettäessä esimerkiksi suomesta englantiin.

Tekstinhuolto käännöksen yhteydessä on myös edullisempaa.